Svet-Stranek.cz
--- BUČOVICE --- ROUSÍNOV ---
AUTOŠKOLA Ing.Michael KUCHTA

Závěrečné zkoušky:--- BUČOVICE --- ROUSÍNOV ---

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky jsou prováděny na odboru dopravy příslušného městského úřadu.
Zkoušky v naší autoškole se konají v obcích VYŠKOV a BUČOVICE.

Podmínky pro přihlášení uchazeče o ŘP k závěrečné zkoušce:
- absolvování výuky a výcviku v rozsahu, stanoveném zákonem
- dosažení zákonem stanoveného věku
- od zahájení kurzu nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.

Před zahájením závěrečné zkoušky je povinen uchazeč doložit (zkušebnímu komisaři městského úřadu)
- doklad o zaplacení poplatku za vykonání závěrečné zkoušky (viz.ceník)
- doklad totožnosti
- řidičský průkaz (při rozšíření skupin ŘO) 


Opravné zkoušky
V případě, že uchazeč u závěrečných zkoušek neuspěje v některé z jejích dílčích částí, opakuje v následném termínu pouze tuto dílčí zkoušku.
 
Na každou dílčí zkoušku má uchazeč k dispozici řádný a 2 opravné termíny.
Pokud neuspěje ani na třetí pokus, musí zopakovat novou výuku (pokud neuspěje 3x z testu pravidel silničního provozu); nebo nový výcvik (pokud neuspěje 3x z praktické zkoušky z jízdy).

Úspěšná zkouška musí být složena nejpozději do 1 roku od vykonání zkoušky v řádném termínu.
Po tomto termínu je uchazeč vyřazen a musí se přihlásit k nové kompletní výuce a výcviku.

Každá opravná zkouška je uchazečem hrazena - viz.ceník.
návštěvníků stránky
celkem143 322
tento týden424
dnes36