Svet-Stranek.cz
--- BUČOVICE --- ROUSÍNOV ---
AUTOŠKOLA Ing.Michael KUCHTA

VRÁCENÍ ZADRŽENÉHO ŘP:--- BUČOVICE --- ROUSÍNOV ---

VRÁCENÍ ZADRŽENÉHO ŘP

Máte-li zájem o vrácení zadrženého řidičského průkazu, prostudujte si následující informace a kontaktujte naší autoškolu.

Vrácení ŘP z důvodu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem a nebo soudem.

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté,kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.


Přezkoušení obsahuje:        

-test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

-praktickou jízdu, zahájenou praktickou kontrolou vozidla před jízdou

 

Žadatel je povinen doložit:

- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti

- v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

- Výpis z karty řidiče

- Žádost o řidičské oprávnění

- Posudek o zdravotní způsobilosti

- kladný výsledek psychologického vyšetření, pokud je stanoveno zákonemVrácení ŘP z důvodu dosažení 12 bodů.

Cvičné jízdy a přezkoušení lze absolvovat nejdříve 1 měsíc před vypršením jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. 
O vrácení může uchazeč požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.


Přezkoušení obsahuje:        

-test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

-praktickou jízdu, zahájenou praktickou kontrolou vozidla před jízdou

 

Žadatel je povinen doložit :

- oznámení o dosažení 12 bodů (MěÚ – odbor dopravy)

- výpis z karty řidiče (MěÚ – odbor dopravy)

- Žádost o řidičské oprávnění

- Posudek o zdravotní způsobilosti
kladný výsledek psychologického vyšetření, pokud je stanoveno zákonem


Vrácení ŘOz důvodu ztráty zdravotní způsobilosti

Přezkoušení zodborné způsobilosti je nutno absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávněnív případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění proztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Cvičné jízdy apřezkoušení lze absolvovat až po doložení zdravotní způsobilosti.

Žadatel je povinen doložit :

- výpis z karty řidiče (MěÚ – odbor dopravy)

- Žádost o řidičské oprávnění

- Posudek o zdravotní způsobilosti

návštěvníků stránky
celkem143 321
tento týden423
dnes35